"Oczami buddów" to obserwacja pozytywna innych kultur, religii, ludzi.

...czytamy, podróżujemy, rozmawiamy, fotografujemy, filmujemy, kupujemy przedmioty, mapy, książki potem czytamy, podróżujemy...

Po co to robić?
Ponieważ taka podróż to przeżywanie świata, to zdziwienie, zmierzenie się ze stereotypem, weryfikacja własnych poglądów.
Obyśmy nigdy nie przestali się dziwić.

Elwira Florek
Alfred Sosgórnik
 
  info@oczamibuddow.pl